Buzağı Büyütme Yemi

Buzağı Büyütme Yemi

3. Aydan 6.ayın sonuna kadar buzağıların beslenmesinde kullanılır. Erkek buzağılarda 2 aylık yaştan 6 aylık yaşa, dişi buzağılarda 2 aylık yaştan 4 aylık yaşa kadar olan beslenme programına uygundur. Buzağı başlangıç yeminden sonra ihtiyaç duydukları protein, vitamin ve mineralce dengeli, besin değeri yüksek, sindirimi kolay bir yemdir.
 
ÖZELLİKLERİ
• Pelet Formda olduğu için kullanımı kolaydır.
• Sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammadderlerden üretilmiştir.
• Süratli canlı ağırlık artışı sağlayacak biçimde formüle edilmiştir.
• İşkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır.
• Sağlıklı bir iskelet ve kas sistemi oluşumu için dengeli bir rasyona sahiptir.
• Besi için yetiştirilecek erkek buzağılarda hızlı bir ağırlık artışı sağlar dişilerde ise daha erken yaşta damızlık kullanma olanağı sağlar.
• Üreme çağında yüksek oranda döl tutma kapasitesi sağlar.
• Maya, probiotik ve sindirim sistemi destekleyicileri içinde bulundurur.
 
NEDEN BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ?
• İçindeki doğal katkılarla bakteriyel ishallerini önler.
• Pelet Formda olduğu için kullanımı kolaylığı sağlarken aynı zamanda da israfi  önlemektedir.
• Erkek buzağıların iskelet ve kas sistemini besiye uygun şekilde hazırlarken, dişi buzağılarda düvelik öncesi dönemde ideal hedeflenen vücut yapısına gelmesini sağlar.
 
KULLANIM ŞEKLİ
Buzağı büyütme yemi 60. Günden sonra buzağılarının önünde temiz taze su ile serbest şekilde bulundurulmalıdır. Buzağıların önünde uygun zamanlarda kaliteli kuru ot veya silaj bulundurulmalıdır.
 

Önemli Not!

Hayvanlarınız için daha uygun bir besleme programı için
KAYSERİ YEM veteriner ve ziraat mühendislerimiz ile iletişime geçiniz.